Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

За нас

Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

НГФ улеснява достъпа до финансиране за малките и средните предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми. С подкрепата на фонда се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история.

 

Какво постигнахме за 10 години?

• 9 са реализираните от фонда гаранционни програми;
• 18 са банките-партньори, с чиято помощ продуктите на НГФ стигат до бизнеса;
• 896,6 млн. лв. е сумата на издадените до момента гаранции;
• 8 200 е броят на отпуснатите кредити с гаранция от фонда;
• 7 300 са подкрепените до момента малки и средни предприятия;
• 1 000 от тях са стартиращи;
• 1,8 млрд. лв. е общата стойност на гарантираните заеми;
• Над 7 300 е общият брой на фирмите,подпомогнати до момента от фонда. В тях работят над 120 000 души;
• Подкрепените от НГФ предприятия работят най-вече в секторите търговия, селско стопанство и преработваща промишленост;
• 1 НГФ експерт = 131 млн. лв. гарантирани кредити за българския бизнес. В Гаранционния фонд ценим качеството, а не количеството. Затова, макар и малко на брой, нашите служители са много ефективни;
• №1 сме по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за 2016 г. по данни на Европейската асоциация на гаранционните институции (AECM).

 

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Стоян Мавродиев
Председател на Съвета на директорите
Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от УНСС. Преминал е през поредица курсове в Международната данъчна академия в Амстердам, обучавал се е и в Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Кариерата му започва като правен, данъчен и бизнес консултант в PriceWaterhouse Co. В периода 1996-2006 г. работи като финансов и правен консултант в управляваната от него United Consulting. От 2009 до 2010 г. е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-ото НС. В продължение на 6 години (2010-2016) е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), осъществяваща надзора и регулацията на финансовата система и небанковия финансов сектор в България. От 2010 до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС). В този период членува и в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, IOSCO, IАIS и IOPS.
Ангел Джалъзов
Заместник-председател на Съвета на директорите
Ангел Джалъзов има над 15 години опит в сферата на международното инвестиционно банкиране, управлението на активи, капиталовите пазари, проектното финансиране, инвестиционните продукти, супервизията и управлението на финансовите инструменти. Заемал е последователно длъжностите на инвестиционен мениджър в TBD Fund, директор правен отдел в JD&MG, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите в управляващото дружество KD Investments и инвестиционното дружество KD Pelikan, изпълнителен директор на Capital Dynamics-Bulgaria и Euro-Phoenix Financial Advisors и зам.-председател на КФН. Владее английски, немски, руски и холандски език.
Андон Георгиев
Член на Съвета на директорите и прокурист