Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

За нас

Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

НГФ улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми. С подкрепата на фонда се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история.

Какво постигнахме до момента?

  • За 6 години НГФ си партнира успешно с 21 търговски банки и реализира 4 гаранционни програми;
  • С наша подкрепа бяха отпуснати кредити на повече от 3000 малки и средни предприятия;
  • Разширихме кръга от фирми, които търговските банки са склонни да финансират;
  • Дадохме възможност за кредитиране на стартиращи фирми и на такива без кредитна история;
  • Помогнахме за понижаване на лихвите по отпусканите кредити.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Стоян Мавродиев
Председател на Съвета на директорите
Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от УНСС. Преминал е през поредица курсове в Международната данъчна академия в Амстердам, обучавал се е и в Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Кариерата му започва като правен, данъчен и бизнес консултант в PriceWaterhouse Co. В периода 1996-2006 г. работи като финансов и правен консултант в управляваната от него United Consulting. От 2009 до 2010 г. е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-ото НС. В продължение на 6 години (2010-2016) е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), осъществяваща надзора и регулацията на финансовата система и небанковия финансов сектор в България. От 2010 до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС). В този период членува и в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, IOSCO, IАIS и IOPS.
Самуил Шидеров
Заместник-председател на Съвета на директорите
Самуил Шидеров е изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд. Има бакалавърска степен по "Банково дело" и магистърска степен по "Финанси" от Икономическия университет във Варна.
Започва кариерата си в края на 2001 г. в СЖ Експресбанк, София.
От 2003 до 2011 г. работи в дирекция "Управление на риска" в Райфайзенбанк България, където последователно е заемал длъжностите кредитен администратор, специалист проблемни кредити, завеждащ сектор и заместник-началник отдел.
От октомври 2011 г. до декември 2012 г. е ръководител отдел в Банка ДСК.
Той е изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд от началото на 2013 г. На 18 юни 2015 г. Самуил Шидеров е избран за член на борда на директорите на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ).
Александър Георгиев
Член на Съвета на директорите 
Александър Георгиев е член на Съвета на директорите на Националния гаранционен фонд от март 2015 г. Магистър по „Икономика и управление на промишлеността“ от Стопанската академия „Димитър Апостолов Ценов“ в град Свищов. Има богат опит на експертни и ръководни позиции в сферата на застраховането и финансовите услуги.