Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

За нас

Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от групата на Българска банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

НГФ улеснява достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми. С подкрепата на фонда се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история.

Какво постигнахме до момента?

  • За 6 години НГФ си партнира успешно с 21 търговски банки и реализира 4 гаранционни програми;
  • С наша подкрепа бяха отпуснати кредити на повече от 3000 малки и средни предприятия;
  • Разширихме кръга от фирми, които търговските банки са склонни да финансират;
  • Дадохме възможност за кредитиране на стартиращи фирми и на такива без кредитна история;
  • Помогнахме за понижаване на лихвите по отпусканите кредити.

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Стоян Мавродиев
Председател на Съвета на директорите
Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от УНСС. Преминал е през поредица курсове в Международната данъчна академия в Амстердам, обучавал се е и в Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Кариерата му започва като правен, данъчен и бизнес консултант в PriceWaterhouse Co. В периода 1996-2006 г. работи като финансов и правен консултант в управляваната от него United Consulting. От 2009 до 2010 г. е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-ото НС. В продължение на 6 години (2010-2016) е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), осъществяваща надзора и регулацията на финансовата система и небанковия финансов сектор в България. От 2010 до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС). В този период членува и в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, IOSCO, IАIS и IOPS.
Ангел Джалъзов
Заместник-председател на Съвета на директорите
Ангел Джалъзов има над 15 години опит в сферата на международното инвестиционно банкиране, управлението на активи, капиталовите пазари, проектното финансиране, инвестиционните продукти, супервизията и управлението на финансовите инструменти. Заемал е последователно длъжностите на инвестиционен мениджър в TBD Fund, директор правен отдел в JD&MG, изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите в управляващото дружество KD Investments и инвестиционното дружество KD Pelikan, изпълнителен директор на Capital Dynamics-Bulgaria и Euro-Phoenix Financial Advisors и зам.-председател на КФН. Владее английски, немски, руски и холандски език.
Александър Георгиев
Член на Съвета на директорите 
Александър Георгиев е член на Съвета на директорите на Националния гаранционен фонд от март 2015 г. Магистър по „Икономика и управление на промишлеността“ от Стопанската академия „Димитър Апостолов Ценов“ в град Свищов. Има богат опит на експертни и ръководни позиции в сферата на застраховането и финансовите услуги.