Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Националният гаранционен фонд усвои 100% от средствата по гаранционната схема в сектор „Рибарство“

Националният гаранционен фонд (НГФ) усвои напълно предоставения от ИАРА капитал от 15 млн. лева по гаранционната схема за сектор „Рибарство“. Средствата са усвоени на 100%, след като в края на м. май НГФ издаде гаранция в размер на 3 млн. лева в подкрепа на финансирането на проект за изграждане на пъстървово стопанство по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) 2007 – 2013.

За периода от стартирането на гаранционната схема през 2012 г. до май 2015 г. Националният гаранционен фонд е издал 32 гаранции за реализацията на проекти по ОПРСР 2007-2013 за сумата от 23,780 млн. лв. Гарантирани са кредити в размер на 41,654 млн. лв., а сумата на подкрепените инвестиции е 56,2 млн. лв. Благодарение на възможността възстановените суми по гаранциите да бъдат използвани повторно, фондът е издал допълнително гаранции за сумата от 8,780 млн. лв. над предоставените от оперативната програма средства. НГФ ще има възможност да издава гаранции по програмата в срок до 30.09.2015 г. при освобождаване на ресурс в следствие на погасяване по вече гарантирани кредити.

Гаранциите на НГФ по проекти в сектор „Рибарство“ са безплатни за бенефициентите и покриват до 80% от сумата на кредитите, но не повече от 3 млн. лева. В допълнение, те допринасят за по-облекчени условия за кредитиране при 15-те банки-партньори на фонда по схемата. Основната цел на програмата е превръщането на сектор „Рибарство“ в конкурентноспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

 

Резултати от гаранционната схема по "ОПРСР 2007-2013"

 

Назад
Други