Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

НГФ със 100% ръст на кредитния портфейл за 2016

Националният гаранционен фонд (НГФ) е реализирал 100% ръст на гарантирания кредитен портфейл през 2016 г. в сравнение с 2015 г. Само за миналата година дъщерното дружество на Българска банка за развитие е издало 1 700 гаранции за 202 млн. лв., с чиято подкрепа малките и средни предприятия са получили финансиране за 455 млн. лева. Това обяви изпълнителният директор на НГФ Самуил Шидеров по време на представяне на новите програми на фонда пред банките-партньори.  

През 2016 г. над половината от подкрепените 1700 предприятия (56%) са микро фирми. Водещи сектори са търговията и преработващата промишленост, като на трето място остава сектор „Селско, горско и рибно стопанство“.

През 2017 г. НГФ стартира две гаранционни програми – първата е с подкрепата на ЕИФ и Плана „Юнкер“ по програма COSME, както и гаранционна схема за собствен риск. Гаранционният ресурс по гаранционната схема COSME 2017 е в размер на 40 млн. лева. Фондът ще покрива до 50% от риска, като максималният размер на финансирането е 3 млн. евро. Гаранции ще се издават за новоотпуснати инвестиционни и оборотни кредити и финансов лизинг със срок от 1 до 10 г.

Схемата за собствен риск ще стартира от април т.г., като по нея фондът ще покрива до 50% по отпуснатите кредити, с максимална стойност на гаранциите до 1 млн. лв.

Назад
Други