Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси
НГФ 2014/ 2015

НГФ 2014/ 2015

(Схемата е приключила в края на м. септември 2015 г.)

 

В началото на 2014 г. бе създадена нова гаранционна схема за собствен риск на НГФ. Нейната основна цел е увеличаване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки.

Кой може да кандидатства?

  • Малки и средни предприятия
  • Съществуващи и новостартиращи фирми

Какви кредити се отпускат?

  • Нови кредити за инвестиционни или оборотни цели
  • Кредити за реализирането на проекти по всички оперативни програми

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 250 хил. лева
  • Облекчени изисквания за обезпечения
  • По-ниски лихви по кредитите
  • Без такси и комисиони за гаранцията

Банки-партньори:

 

Повече информация за основните параметри на схемата можете на намерите тук.