Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси
НГФ 2015/ 2017

НГФ 2015/ 2017

(Схемата е приключила в края на м. март 2017 г.)

 

Националният гаранционен фонд (НГФ) стартира нова гаранционна схема на собствен риск. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки. 


Кой може да кандидатства?

  • Малки и средни предприятия
  • Съществуващи и стартиращи фирми

Какви кредити се отпускат?

  • Нови кредити за инвестиционни или оборотни цели
  • Инвестиционни и оборотни средства за реализирането на проекти по всички оперативни програми, включително банкови гаранции за авансови плащания

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 1 млн. лв.
  • Облекчени изисквания за обезпечения
  • По-ниски лихви по кредитите


Краен срок за включване на гаранции в портфейла:

  • 31.03.2017 г.

Банки-партньори: