Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Архив

Актуална информация
 • Избор на банки-партньори

  Публична покана за събиране на оферти с предмет: „Избор на банки-партньори на „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД за осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони ”.

  Виж повече
 • Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален гаранционен фонд

  Публична покана за събиране на оферти с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на "Национален гаранционен фонд" ЕАД по Финансово споразумение за предоставяне на средства за осъществяване на гаранционна дейност по гаранционните схеми по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г."

  Виж повече
 • Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален гаранционен фонд

  Национален гаранционен фонд (НГФ) публикува обява за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на Национален гаранционен фонд по Финансово споразумение за предоставяне на средства за осъществяване на гаранционна дейност по гаранционните схеми по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г."

  Виж повече
 • Избор на банки-партньори

  Национален гаранционен фонд (НГФ) публикува обява за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на банки-партньори на Национален гаранционен фонд” за осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони”.

  Виж повече
 • Избор на банки-партньори

  Национален гаранционен фонд (НГФ) публикува обява за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на банки-партньори на Национален гаранционен фонд" за осъществяване на дейността по изпълнение на гаранционна схема по Програма за развитие на селските райони”.

  Виж повече