Bulgarian development bank Bulgarian development bank

Search

Careers

Opened positions
 • Главен експерт в отдел „Риск и мониторинг“.

  Head Office

  View details

  Националният гаранционен фонд /НГФ/ е част от групата на Българска банка за развитие и развива дейност, насочена към издаване на гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес. С подкрепата на фонда се улеснява достъпа до финансиране за малките и средните предприятия, стартиращи предприятия и такива без кредитна история.

  Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт в отдел „Риск и мониторинг“.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование;
  • Минимум 5 години стаж на позиция във финансова институция, свързана с управление на кредитни рискове и/или кредитиране.
  • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство;
  • Задълбочени познания и умения за изготвяне на финансов и/или кредитен анализ, управление на финансов и/или кредитен риск.
  • Отлично познаване на характеристиките на финансовите инструменти, познаване и разбиране на моделите за оценка на риска, на портфейли и на активи, както и процеса на кредитиране и свързаните с това документи.
  • Много добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на банкови активи, пасиви и всички рискове, свързани с тях.
  • Компютърни умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point, Access).
  • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение, коректност, лоялност, дискретност при работа с банкови документи.

  Основни задължения и отговорности:

  • Изготвя мотивирани предложения за плащане/отказ за плащане по искания за плащане по издадени или администрирани от НГФ гаранции и контрагаранции до компетентния орган на дружеството;
  • Извършва периодично проверки при банки на кредити/гаранции, които НГФ гарантира/контрагарантира или администрира и дистанционни проверки по гарантираните портфейли;
  • Изготвя мотивирани предложения за изключване на кредити/банкови гаранции от гарантирания или администрирания от НГФ портфейл до компетентния орган на НГФ;
  • Извършва анализ и обработка на постъпили искания за извън съдебни споразумения по издадени или администрирани от НГФ гаранции и контрагаранции;
  • Проследява нетно възстановените от банките суми по платени гаранции и контрагаранции, издадени или администрирани от НГФ и изготвя предложения до компетентния орган на дружеството за конкретни действия във връзка с подобряване на събираемостта по платени гаранции и контрагаранции, издадени или администрирани от НГФ;
  • Изготвя предложения за обезценка и провизиране на вземания от банки по платени гаранции и контрагаранции, издадени от НГФ, до компетентния орган на дружеството;
  • Други задължения, свързани с основната цел на длъжността.

  В Националния гаранционен фонд ще имате възможност:

  • Да се развивате в стабилна финансова институция със специфичен профил;
  • Да обогатявате своите знания и компетенции;
  • Да бъдете част от динамичен екип;
  • Да получавати стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.


  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

   

  Close
  Apply