Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

За нас

Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от групата на Българската банка за развитие. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

НГФ улеснява достъпа до финансиране за малките и средните предприятия и спомага за намаляване на лихвите по отпусканите заеми. С подкрепата на фонда се предоставя възможност за кредитиране на стартиращи предприятия и такива без кредитна история.

 

Какво постигнахме за 12 години?

• 10 са реализираните от фонда гаранционни програми;
• 18 са банките-партньори, с чиято помощ продуктите на НГФ стигат до бизнеса;

• 2 523 млн. лв. е общата стойност на гарантираните заеми;

• 1 193 млн. лв. е сумата на издадените до момента гаранции;

• 10 716 е броят на отпуснатите кредити с гаранция от фонда;

• 9 474 са подкрепените до момента малки и средни предприятия;

• 1 200 от тях са стартиращи

 

 

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
 
Живко Тодоров
Председател на Съвета на директорите
Живко Тодоров притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от УНСС в София, както и Executive MBA от Hult International Business School в Лондон. Професионалната му кариера започва през 1997 г. в ING Bank – клон София, където до 2012 г. заема последователно длъжностите оперативен счетоводител, финансов контролер, главен финансов директор и член на Управителния съвет за България. В периода 2012-2014 г. е назначен за главен финансов директор и член на УС на Алфа Банк – клон България. От юни 2014 до март 2020 г. е главен финансов директор и член на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка, където отговаря за ресорите Финанси, Счетоводство, Връзки с инвеститорите, Трежъри и Финансови институции, Кореспондентски отношения. Под негово ръководство се разработва и внедрява вътрешна политика за трансферно ценообразуване на средства и модел за разпределение на разходите, както и модел за изчисляване на рентабилност на ниво бизнес линия, продукти и клиенти, допринася за надграждане на рейтинга на банката в периода 2014-2017, като й създава и звено за финансов и бизнес анализ.
Тодор Тодоров
Заместник-председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Тодор Тодоров е финансист с дългогодишен стаж във водещи финансови институции и консултантски компании. Започва професионалната си кариера като инвестиционен банкер в нюйоркския офис на „Джей Пи Морган“. След завръщането си в България създава и управлява звеното за потребителско финансиране в Банка „Хеброс“ АД, преди банката да стане част от групата на УниКредит. Продължава кариерата си в международната консултанска компания Делойт като ръководител на отдел корпоративни финанси за България, а през 2017 г. е приет за съдружник в подразделението на компанията за Централна и Източна Европа. През професионалната си кариера ръководи и участва в изпълнението на повече от 100 проекта и корпоративни сделки на обща стойност над 6 милиарда евро. Под негово ръководство международен екип на Делойт съдейства на Българската народна банка за реализирането на най-мащабния проект за оценка на качеството на активите на банковата система в страната. Тодор Тодоров притежава магистърска степен по международно управление и финанси от университетa Thunderbird в Аризона, САЩ и бакалавърска по стопанско управление от Американския университет в България.
Захарина Тодорова
Член на Съвета на директорите 
Захарина Тодорова отговаря за дългосрочното финансиране и гаранции, както и за международната дейност на Българска банка за развитие. Представлява Банката в различни международни и европейски организации, в това число Европейска асоциация на публичните банки, Мрежа на европейските финансови институции за МСП, Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори, Европейски инвестиционен фонд и Инициативата 17+1 "Един Пояс Един Път" на Китай и ЦИЕ. Професионалният й опит включва диалог с институциите на ЕС, финансиране за развитие, прилагане на мандати, финансови инструменти, държавна помощ и политики на ЕС. Захарина Тодорова притежава MBA степен от IAE, Нант, магистърска степен от ESFAM, София, и бакалавърска степен от Софийския университет и университет Bordeaux IV. Владее свободно английски и френски език.