Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

180 нови кредита за малки и средни фирми са отпуснати със съдействието на Националния гаранционен фонд

4 хиляди са работните места, подкрепени чрез новата схема на фонда

Търговските банки удвояват кредитирането с гаранции по новата програма на Националния гаранционен фонд (НГФ). Данните за третото тримесечие на 2014 г. показват, че институциите-партньори на фонда са отпуснали кредити на стойност 30.26 млн. лв., докато през второто тримесечие отпуснатите заеми са били за 14.41 млн. лв. Общо за шестте месеца от старта на програмата са подкрепени 4 хил. работни места, след като фирмите работодатели са получили заеми при по-ниски лихви.

Това са кредити, отпуснати на 144 малки и средни предприятия, както и на 36 стартиращи фирми. Общото между тях е, че не са имали достатъчно активи, които да заложат като обезпечение пред банките-кредитори и гаранционният фонд е издал гаранции, с които да допълни липсващите обезпечения.

Подкрепата на фонда е помогнала на фирмите значително да намалят цената по кредитите, като средната годишна лихва е 6.6%. Това е много близко до средните лихви за новоотпуснати бизнес заеми в края на септември и показва, че благодарение на НГФ фирми с по-висок рисков профил получават финансиране при цена, която би била невъзможна без гаранции от фонда. По гаранционната схема НГФ гарантира до 50% от сумата на кредита, но не повече от 250 хил. лв.

Показателно за интереса към този инструмент за споделяне на риска е, че през третото тримесечие банките са отпуснали 139 заема с гаранции по схемата на НГФ, а за предходното тримесечие заемите са били едва 41, тоест увеличението е повече от три пъти.

Фондът лансира гаранционната схема през април и я предлага в партньорство с 13 търговски банки: Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СиБанк, Ти Би Ай банк, Токуда банк, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Централна кооперативна банка и Юробанк България. Рискът по схемата остава за собствена сметка на фонда, за разлика от другите действащи програми на НГФ, които са подсигурени със средства на Европейския съюз.

„Успехът на гаранционната схема показва, че тя е адекватна на пазарните реалности и търговските банки приемат Националния гаранционен фонд като надежден партньор, когато трябва да се кредитират малки и средни предприятия“, коментира Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд.

Назад
Други