Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Големият проблем при младите фермери е липсата на дълготрайни материални активи

Много от младите фермери нямат изградени бази, нямат дълготрайни материални активи, с които да обезпечат кредитите си. Това споделя фермерът Панайот Тодоров в рубриката „Фермери и банки“, която предаването „Бразди“ стартира с цел да се популяризират проекти, чието кредитиране е станало възможно с помощта на Националния гаранционен фонд.

Първото предаване представя фермата на Полковника – така е известно на хората в бранша едно от най-големите говедовъдни стопанства в Сливенско. Панайот Тодоров е бивш полковник, който пренася в отглеждането на крави военен хъс и дисциплина. Възможностите за кредитиране са важно условие за развитието на един бизнес, а когато не можеш да обезпечиш нужния ти кредит с имущество, нещата са сложни, казва той. Тодоров споделя наблюдения от Германия и работата на немските гаранционни фондове, които работят на принципа на НГФ.

Основната цел на Националния гаранционен фонд е да подпомага достъпа до финансиране на малки и средни предприятия чрез издаване на гаранции, обезпечаващи получените кредити. Гаранцията от НГФ допълва обезпечението, предоставено от кредитополучателя, така че банката да може да му осигури финансиране, обяснява Борислав Богданов, главен експерт в отдел „Бизнес развитие“ на Националния гаранционен фонд.

Митко Митев, управител на банков клон в Сливен, с чиято помощ Панайот Тодоров получава кредит с гаранция от НГФ определя работата на фонда като много успешна. „Съвместното ни сътрудничество се развива много добре, като сме финансирали десетки дружества в последните години“, подчертава той.

 

Цялото предаване можете да видите тук

Назад
Други