Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Кредитите, отпуснати с гаранция от НГФ, са с лихви под 7%


Когато избере схемата на Националния гаранционен фонд, земеделският производител ще получи по-атрактивни условия по кредита си, към момента заемите, отпускани с гаранция от НГФ са с лихви средно под 7%. Важно е да се отбележи също, че по схемата не се дължат такси и комисиони, което прави изключително лесна преценката на разходите за земеделските производители. Това заяви Самуил Шидеров, изпълнителен директор на фонда в рубриката „Фермери и банки“ на предаването „Бразди“. Поредицата цели да се популяризират проекти, чието осъществяване е станало възможно с подкрепата на Националния гаранционен фонд.

Предаването представя фермата на Явор Точилов от село Заграждане, който отглежда 200 крави. Той е потомствен фермер с амбиции да развива и модернизира стопанството си. С тази цел за първи път тегли кредит за закупуване на селскостопанска техника на стойност 470 000 лв. Има одобрение за субсидия по мярка 121 на ПРСР за 60% от сумата, добавя 20% самоучастие и благодарение на Националния гаранционен фонд, който издава гаранция за 80% от кредита, получава финансиране.

Фермерът споделя, че с новата техника много по-лесно обслужва стопанството си. „Преди, за да съберем 1000 бали сено за кравите, трима-четирима души работехме цяло лято. Сега, с новите машини сам ги окосих, събрах и извозих без да разбера“, хвали се Точилов. Той планира, ако отново има програма за модернизация на земеделските стопанства по мярка 121, да кандидатства за кредит за доилна зала. Отново ще потърси подкрепата на Националния гаранционен фонд, тъй като в противен случай исканите обезпечения от банките са непосилни.

Ако някоя банка поиска допълнително обезпечение, преценката е на земеделския производител дали да го предостави или не, уточнява Самуил Шидеров. Това, което е положителното при схемата на НГФ е, че тя се реализира чрез широк кръг от търговски банки, така че препоръчваме бенефициентите да проверят в повече банки какви ще са условията, които ще им предложат и да изберат тази оферта, която е най-изгодна за тях, добавя изпълнителният директор на фонда.

Цялото предаване можете да гледате тук

Назад
Други