Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Националният гаранционен фонд е подкрепил 255 малки и средни фирми

Броят на гарантираните кредити в последното шестмесечие бележи ръст, като общият размер на отпуснатите заеми вече надхвърля 129 млн. лева

Най-голям интерес към гаранциите на Националния гаранционен фонд (НГФ) имат бенефициенти с проекти в областта на млечното говедовъдство, производството на плодове и зърнопроизводството. Това показва статистиката за дейността на фонда, представена на пресконференция по повод приключването на информационна кампания, популяризираща неговата дейност.

От подкрепените кредити в страната най-голям интерес има от бенефициенти с проекти по 121 мярка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Подкрепените проекти по нея са общо 211, като 84 от тях са за модернизиране на кравеферми, 39 - за стопанства за отглеждане на плодове, а 34 - за зърнени култури. Общата стойност на заемите по тази мярка е в размер на близо 68 млн. лева. По 123 мярка са отпуснати кредити за над 60 млн. лева, като голяма част от тях са за проекти за обработване на пелети и дървесина - 10 проекта, следвани от преработване на плодове и зеленчуци - 6 проекта и за производството на ядки - 5 проекта.

Най-много издадени гаранции има в областите Пловдив, София, Стара Загора и Сливен. Голяма част от подкрепените проекти са на малки и средни предприятия. Над 70 на сто от тях са с персонал до 5 души. При реализирането на проектите ще бъдат разкрити над 700 нови работни места.

От създаването си в началото на 2013 г. досега фондът към Българската банка за развитие е подкрепил 255 малки и средни фирми и е отпуснал гаранции за 100 млн. лева. Броят на гарантираните кредити в последното шестмесечие бележи ръст, като общият размер на отпуснатите заеми вече надхвърля 129 млн. лева.

Гаранционният фонд издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80 на сто от размера на заеми за проекти по мерки 121 и 123 на Програмата за развитие на селските райони. Кредитите са с по-ниски от стандартните лихви, като бенефициентите са освободени от такси и комисионни. Гаранциите, издавани от НГФ, са до 10 години, а крайният срок за получаване на финансиране по схемата е септември 2015 г. Повечето кредити са в размер до 200 хил. лева при максимален размер на заемите от 3 млн. лева.

От началото на февруари до края на април 2014 година в 55 града на страната се проведе информационна кампания за разясняване на начините и условията за облекчено кредитиране на бенефициенти с одобрени проекти по мерки 121, 122 и 123 по схемата. Общо 1 373 души участваха в информационните срещи, на които експерти от НГФ и банки-партньори на фонда разясняваха какви са възможностите за изпълнение на одобрените проекти по трите мерки чрез гаранционния фонд.

Назад
Други