Национален гаранционен фонд Национален гаранционен фонд

Търси

Националният гаранционен фонд към ББР ще гарантира бизнес кредити на БАКБ

Средствата са осигурени с подкрепата на Инвестиционния план за Европа (Плана „Юнкер“)

Националният гаранционен фонд (НГФ) ще гарантира бизнес кредити, отпускани от Българо-американска кредитна банка (БАКБ) на малки и средни предприятия по програма COSME. Първото гаранционното споразумение по програмата бе подписано днес от изпълнителния директор на НГФ Самуил Шидеров, прокуриста на фонда и член на Съвета на директорите Александър Георгиев и изпълнителните директори на БАКБ Илиан Георгиев и Васил Симов.
Целта на споразумението по програма COSME е да подпомогне малките и средни предприятия, като облекчи условията им за финансиране. По програмата НГФ ще гарантира до 50% от всеки кредит, като максималният срок на гаранциите вече е до 10 г. Допустимият размер е 3 млн. лв. в зависимост от вида и срока на финансирането. По програмата могат да се включват както кредити за реализация на инвестиционни намерения, така и заеми за оборотни нужди. Гаранцията от НГФ по програмата е безплатна за предприятията, като кандидатстването е изцяло в офисите на финансиращата институция.

„Като част от групата на Българска банка за развитие, основната цел на НГФ е да подпомага развитието на малките и средни предприятия в България. За целта структурираме и предлагаме гаранционни програми за облекчаване на условията за финансиране, като добрата комуникация с финансиращите институции е решаваща. Това е шести поред договор за партньорство между НГФ и БАКБ, като от първото подписано споразумение в началото на 2013 г. досега са подкрепени близо 100 предприятия с общ размер на отпуснатото финансиране за над 58 млн. лв. БАКБ бе отличена от НГФ за най-активен партньор за 2016 г. в рамките на съвместната гаранционна програма с МЗХ. Чудесно е, че благодарение на програма COSME на Европейската комисия, можем да надградим действащите към момента условия по две гаранционни програми, като предоставим и трета възможност за по-дългосрочни гаранции в подкрепа на българския бизнес“, заяви Самуил Шидеров, изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

“Българо-американска кредитна банка вижда ролята си у нас като един от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета – зелено банкиране, социално банкиране и устойчиво банкиране. Подписвайки това споразумение БАКБ АД продължава да се утвърждава като банка, подкрепяща и развиваща българските предприемачи в синергия със стратегията на банката“, подчертаха от финансовата институция.

 

Назад
Други