Гаранционна схема COSME

Гаранционна схема COSME

Финансирането по тази гаранционна схема е осъществено благодарение на контрагаранцията по програма COSME на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа (План "Юнкер"). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Кой може да кандидатства?

 • Малки или средни предприятия по смисъла на ЗМСП
 • Предприятия, които не са в затруднение (по смисъла на Регламент на Комисията (ЕС) № C (2014) 651/2014 от 17 юни 2014
 • Предприятия, които не осъществяват дейности, свързани с един или повече забранени според COSME сектори

Какво е допустимото финансиране?

 • Нови кредити за инвестиционни или оборотни цели
 • Финансов лизинг
 • Максимален размер на финансирането – до 1,5 млн. евро
 • Максимален срок на финансирането – до 10 г.
 • Минимален срок на финансирането – 1 г.
 • Валута – лева/евро

Какви са предимствата на програмата?

 • Гаранция в размер на 50%
 • Увеличени възможности за финансиране
 • Облекчени изисквания за обезпечения
 • По-ниски разходи за финансиране
 • Национална и европейска гаранция

 

Партньори: 

Предстои избор на още партньори по програмата.

Повече информация за 

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster