Гаранционна схема с ЧБТР

Националният гаранционен фонд и Черноморската банка за търговия и развитие стартират нова схема за споделяне на риска, насочена към подпомагане на МСП в България за справяне с последствията от пандемията от COVID-19.

 

Кой може да кандидатства?

  • Малки и средни предприятия от различни сектори
  • Съществуващи и стартиращи компании

 

Какви кредити се отпускат?

  • Инвестиционни кредити
  • Оборотни кредити
  • Лимити за банкови гаранции

 

Какви са предимствата на програмата?

  • До 80% гаранционно покритие на кредитите
  • Облекчени изисквания за обезпеченост
  • По-ниски лихвени нива

 

Какви са сроковете?

  • До 24 месеца за включване на нови кредити
  • 60 месеца срок на валидност на гаранцията

 

Допустими за кандидатстване са всички търговски банки в страната, като крайният срок за подаване на заявленията за интерес за участие в гаранционната схема е 28.02.2022 г.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster