НГФ 2022

НГФ 2022

Гаранционна програма на собствен риск

Националният гаранционен фонд представя пета по ред гаранционна схема на собствен риск с цел улесняване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия. Схемата ще се изпълнява в партньорство с търговските банки в страната. Общият договорен гаранционен портфейл е в размер на 629 млн. лв., което ще позволи отпускане на кредити за МСП от над 1 258 млрд. лв. по програмата.

Партньорска програма с търговските банки

50% гаранционно покритие от НГФ

За микро-, малки и средни предприятия

Облекчени изисквания за финансиране

Информация за банки-партньори

Намерете повече информация за параметрите и условията по програмата - какъв е гаранционният процент, какви са сроковете и лимитите на портфейлите. Запознайте се с критериите за избор на финансови посредници и изтеглете заявление за интерес.

Вижте повече
Информация за банки-партньори

Информация за крайни кредитополучатели

Намерете повече информация за предимствата на програмата, какъв е профилът на крайните кредитоплучатели и типовете кредити, които банките-партньори ще предоставят с гаранция от НГФ. Запознайте се със сроковете и максималният лимит на отпусканите суми.

Вижте повече
Информация за крайни кредитополучатели
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster