Информация за банки-партньори

Информация за банки-партньори

Кой може да кандидатства като партньор на програмата?

  • Всички търговски банки в страната

Какви са сумите?

  • Минимален гарантиран портфейл: 5 млн. лв.
  • Максимален  гарантиран портфейл: 100 млн. лв.

Тип гаранция:

  • Споделен риск (Pari passu) - гаранции, при които Фондът и банката-партньор са равнопоставени по отношение на възстановяване на суми.

Какъв е гаранционният процент?

  • Минимален размер на гаранцията – 10%
  • Максимален размер на гаранцията – до  50% (индивидуално за съответния кредит)

Какви са сроковете?

  • Срок на гаранцията: до 72 месеца
  • Срок за включване: до 36 месеца след подписване на гаранционното споразумение

 

Допустими за кандидатстване са всички търговски банки в страната, като крайният срок за подаване на заявленията за интерес за участие в гаранционната схема е 29.04.2022 г.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster