Информация за крайни кредитополучатели

Информация за крайни кредитополучатели

Кой може да кандидатства за финансиране чрез банките-партньори?

 • Микро-, малки и средни предприятия от различни сектори
 • Съществуващи и стартиращи компании

 Какви кредити се отпускат?

 • Инвестиционни
 • Револвиращи/оборотни
 • Лимити за банкови гаранции

Какви са сроковете?

 • До 180 месеца за инвестиционните кредити
 • До 72 месеца за оборотни кредити и банкови гаранции

Какви са сумите?

 • До 5 млн. лв.

(Изключение е допустимо при искане за гарантиране на грантови проекти по ОП на ЕС или проекти за ВЕИ).

Какви са предимствата на програмата?

 • До 50% гаранционно покритие на кредитите
 • Облекчени изисквания за обезпеченост
 • По-ниски лихвени нива

Кои са банките-партньори?

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster