Гаранции по проекти в сектор Земеделие

Схемата е приключила в края на м. ноември 2015 г.

 

Гаранционната програма на НГФ е разработена съвместно с Министерството на земеделието и храните и стартира в началото на 2013 г.

 

Кой може да кандидатства?

 • Бенефициенти с одобрен проект по една от следните мерки от ПРСР (2007-2013):
 • Мярка 121: "Модернизиране на земеделските стопанства"
 • Мярка 122: "Подобряване на икономическата стойност на горите"
 • Мярка 123: "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"

 

Какви са предимствата на програмата?

 • Гаранцията покрива до 80% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 3 млн. лв.
 • Максимален лихвен процент по кредитите: 9%
 • Максимален срок на гаранциите: до 10 години
 • Без такси и комисиони за гаранцията
 • Без такси и комисиони за кредитите
 • Ускорени процедури за разглеждане на исканията за кредит
 • Облекчени изисквания за обезпечение
 • Приоритет на обезпечаване с активи, предмет на проектите по ПРСР

 

Банки-партньори до края на м. септември 2015:

 • Алианц Банк
 • Алфа Банк
 • Банка ДСК
 • Банка Пиреос България
 • Българо-американска кредитна банка
 • Обединена българска банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
 • СиБанк
 • Тексим Банк
 • Ти Би Ай Банк
 • УниКредит Булбанк
 • Централна кооперативна банка
 • Юробанк България

 

Банки-партньори от м. октовмри до края на м. ноември 2015:

 • Банка ДСК
 • Българо-американска кредитна банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбанк България
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster