НГФ 2014/ 2015

НГФ 2014/ 2015

Схемата е приключила в края на м. септември 2015 г.

 

В началото на 2014 г. бе създадена нова гаранционна схема за собствен риск на НГФ. Нейната основна цел е увеличаване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки.

 

Кой може да кандидатства?

 • Малки и средни предприятия
 • Съществуващи и новостартиращи фирми

 

Какви кредити се отпускат?

 • Нови кредити за инвестиционни или оборотни цели
 • Кредити за реализирането на проекти по всички оперативни програми

 

Какви са предимствата на програмата?

 • Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 250 хил. лева
 • Облекчени изисквания за обезпечения
 • По-ниски лихви по кредитите
 • Без такси и комисиони за гаранцията

 

Банки-партньори:

 • Банка Пиреос България
 • Българо-американска кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Обединена българска банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзен банк
 • СиБанк
 • Ти Би Ай Банк
 • Токуда Банк
 • Търговска банка Д
 • УниКредит Булбанк
 • Централна кооперативна банка
 • Юробанк България
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster