НГФ 2015/ 2017

НГФ 2015/ 2017

Схемата е приключила в края на м. март 2017 г.

 

Националният гаранционен фонд (НГФ) стартира нова гаранционна схема на собствен риск. Основната цел е подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни фирми от търговските банки. 


 

Кой може да кандидатства?

 • Малки и средни предприятия
 • Съществуващи и стартиращи фирми

 

Какви кредити се отпускат?

 • Нови кредити за инвестиционни или оборотни цели
 • Инвестиционни и оборотни средства за реализирането на проекти по всички оперативни програми, включително банкови гаранции за авансови плащания

 

Какви са предимствата на програмата?

 • Гаранцията покрива до 50% от кредитите, отпускани от търговските банки, но не повече от 1 млн. лв.
 • Облекчени изисквания за обезпечения
 • По-ниски лихви по кредитите


Краен срок за включване на гаранции в портфейла:

 • 31.03.2017 г.

 

Банки-партньори:

 • Алианц банк България 
 • Банка ДСК 
 • Банка Пиреос България 
 • Българо-американска кредитна банка 
 • Обединена Българска банка 
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзен банк
 • Сибанк
 • Ти Би Ай Банк
 • УниКредит Булбанк
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster