06.04.2020 ББР стартира нови програми в подкрепа на бизнеса, засегнат от COVID-19

ББР вече стартира своя собствена програма за подкрепа на микропредприятия. Целта е да бъде допълнен правителственият инструментариум, като бъдат подкрепени най-засегнатите сектори от пандемията COVID-19– търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.
Повече информация, както и електронна форма за кандидатстване можете да откриете на официалната интернет-страница на дъщерното дружество на ББР - МФИ "ДЖОБС". ББР и нейните дъщерни дружества продължават да осъществяват регулярната си кредитна дейност и разглеждат новопостъпилите искания за
заемен ресурс, лизинг, факторинг и гаранции.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster