09.04.2020 До 4500 лв. безлихвен заем за компании и служители в неплатен отпуск

Финансовата подкрепа за компании и служители в неплатен отпуск в размер на до 4 500 лева ще се извършва през търговските банки и тяхната клонова мрежа в страната. В отговор на бързоразвиващата се епидемична ситуация екипът на Българската банка за развитие работи усилено по привеждането в действие на гаранционния механизъм, който ще позволи на засегнатите от пандемията COVID-19 да получат финансова подкрепа.

Увеличението на капитала на банката е в процес на подготовка от българското правителство. Чрез него ББР ще издаде гаранции на търговските банки за отпускането на заемен ресурс както за фирмите, така и за служителите в неплатен отпуск от засегнатите сектори.

Стартирането на гаранционната програма за търговските банки в подкрепа на фирмите ще бъде оповестено официално чрез средствата за масова информация и на интернет-страниците на ББР и нейните дъщернни дружества МФИ ДЖОБС и Национален гаранционен фонд.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster