Нова програма на Националния гаранционен фонд и Черноморската банка осигурява 150 млн. лв. за малкия и средния бизнес в условията на криза

06.12.2021 Нова програма на Националния гаранционен фонд и Черноморската банка осигурява 150 млн. лв. за малкия и средния бизнес в условията на криза

Това е първият съвместен инструмент за споделяне на риска между фонда от Групата на ББР и международната банка

Споразумение за нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и средния бизнес в България в условията на пандемията от COVID-19 беше подписано между Националния гаранционен фонд (НГФ) от Групата на Българската банка за развитие и Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

Програмата ще осигури свеж ресурс от 150 млн. лв. на стотици малки и средни предприятия от различни сектори при облекчени изисквания за обезпеченост и по-ниски лихвени нива. Тя ще се реализира през търговските банки, като ще гарантира 80% от предоставените кредити.

Това е първият съвместен гаранционен инструмент за споделяне на риска между двете институции и първият със споделена гаранция в портфейла на Националния гаранционен фонд. Подписите си под споразумението поставиха изпълнителният директор на НГФ Тодор Тодоров и президентът на ЧБТР Дмитрий Панкин. На събитието присъства и заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър.

Програмата ще засили стратегическото партньорство на Черноморската банка за търговия и развитие с Българската банка за развитие. Предстои Националният гаранционен фонд да изпрати покани до всички банки в България, а гаранционният лимит ще се разпредели според подадените заявления. Срокът за включването им е следващите две години. Гаранцията ще остане валидна още 36 мeсеца след изтичането му.

За НГФ:

Националният гаранционен фонд е създаден през 2008 г. като дъщерно дружество на ББР. Фондът издава гаранции, допълващи обезпеченията, които търговските банки изискват при отпускането на кредити за бизнеса. Така улеснява достъпа до финансиране на малките и средните фирми и спомага за намаляване  на лихвите по заемите. С подкрепата на НГФ се предоставя и възможност за  финансиране  на стартиращи предприятия без кредитна история. До момента фондът е издал гаранции за  1 340 млн. лв., а броят на подпомогнатите от него фирми е над 10 000.

ЧБТР е дългогодишен партньор на ББР. Сътрудничеството между двете институции датира още от създаването на фонда. През  2009 г. между ББР и ЧБТР е подписан договор за заем за 8 млн. евро за създаване, модернизиране и разширяване на дейността на българските малки и средни предприятия, а през   2011 г. ББР -   втора кредитна линия в размер на 31 млн. евро от Черноморската банка за търговия и развитие, предназначена  инвестиционни проекти, оборотен капитал и експортно и пред-експортно финансиране. Между двете институции има и два договора за сътрудничество и разбирателство.

За ЧБТР:

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, основана от Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна през 1997 г., за да подпомага икономическото развитие на страните от региона. Уставният й капитал е 3,45 млрд. евро. България е акционер в ЧБТР с 270 000 акции (13.5% дялово участие). Финализирането на общата гаранционна програма с НГФ е част от анонсираното през 2020 г. пренасочване на средства за борба с последиците от COVID-кризата в подкрепа на малките и средните предприятия.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster