Модерно европейско предприятие преработва зеленчуци в с. Долна Диканя

Единственото по рода си в Югоизточна Европа предприятие за прераборка на зеленчуци се намира в с. Долна Диканя, общ. Радомир и е един от най-големите проекти, подкрепени от Националния гаранционен фонд. Предприятието е наистина европейско както по замисъл, така и по изпълнение. Основната му дейност е преработка на сурови зеленчуци – картофи, моркови, зеле, лук – и тяхното пакетиране в различни разфасовки.

Георги Милев, собственик на предприятието разказва, че е стартирал този проект, за да бъде конкурентен. „Ние сме производители на картофи и други зеленчуци. Разбрах, че ако не се сложи малко добавена стойност, картофът не ни е конкурентен, защото картофите от Германия, от Полша, от Франция, са много по-евтини. Продуктите, които ще излизат от това предприятие са обработени така, че да бъдат в свеж вид поднесени на потребителите – да не са замразявани, да не са бланширани, да не са консервирани, с една дума – да се запазят всички полезни съставки в зеленчука“.
Инвестицията в проекта е около 8 млн. лв., 50% е съфинансирана от Държавен фонд „Земеделие“. За финансирането е отпусната гаранция от НГФ в максимален размер – 3 млн. лв. Предприятието е оборудвано с допълнителни екологични съоръжения – фотоволтаичен парк на покрива произвежда за собствени нужди електроенергия, пречиствателна станция, тъй като в района няма изградена канализационна мрежа. Биологичните отпадъци от производствения процес се преработват и се получава газ метан, с който се намаляват производствените разходи на цеха.

„Следващата ни стъпка е разширяване на складовата база, за да можем и на останалите производители да изкупуваме и преработваме зеленчуците. При подобен проект няма как да се мине без гаранционния фонд, трябва някой да има страшно много пари, за да може да направи подобна инвестиция без подкрепата на фонда“, казва Георги Милев, управител на предприятието.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси