Полковник внася военен хъс в животновъдството

Фермата на Полковника – така е известно на хората в бранша едно от най-големите говедовъдни стопанства в Сливенско. Панайот Тодоров е бивш полковник, който пренася в отглеждането на крави военен хъс, дисциплина и патриотизъм. Захваща се с животновъдство преди години, защото иска да остане и да се развива в България.

„Много от младите фермери нямат изградени бази, нямат дълготрайни материални активи, с които да обезпечат кредитите си. Когато бях в Германия през 2003 г. видях как работи техният гаранционен фонд, как насърчава хората, на които им се работи“, споделя фермерът. Затова когато трябва да финансира спечеления проект по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за модернизация на фермата, Панайот Тодоров търси възможност за кредит с участието на Националния гаранционен фонд. Той получава одобрение за финансиране с подкрепата на фонда и така успява да реализира много важен за развитието на стопанството си проект при по-добри условия.

„Националният гаранционен фонд го има, защо да не използваш услугите му? Гаранцията е безплатна, а и 10 години не плащаш никакви такси. Сега с подкрепата на фонда, лихвата по кредита ми е 6%, а при предишния проект без НГФ беше 8,5%“, разказва Тодоров.

Доволен е, че благодарение на новия проект фермата му е модернизирана и работата е по-ефективна. „На първо място, условията за отглеждане на животни са по-добри, намаля заболеваемостта на кравите, увеличи се млеконадоя. Второ, улесни се трудът в стопанството, има необходимата механизация и апаратура, за да се облекчава дейността“, доволен е Полковника.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster