Захарина Тодорова

Захарина Тодорова отговаря за дългосрочното финансиране и гаранции, както и за международната дейност на Българска банка за развитие. Представлява Банката в различни международни и европейски организации, в това число Европейска асоциация на публичните банки, Мрежа на европейските финансови институции за МСП, Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори, Европейски инвестиционен фонд и Инициативата 17+1 "Един Пояс Един Път" на Китай и ЦИЕ. Професионалният й опит включва диалог с институциите на ЕС, финансиране за развитие, прилагане на мандати, финансови инструменти, държавна помощ и политики на ЕС. Захарина Тодорова притежава MBA степен от IAE, Нант, магистърска степен от ESFAM, София, и бакалавърска степен от Софийския университет и университет Bordeaux IV. Владее свободно английски и френски език.

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster