НГФ стартира нова гаранционна схема за лизингови дружества

28.04.2021 НГФ стартира нова гаранционна схема за лизингови дружества

Националният гаранционен фонд стартира нова схема за споделяне на риска, насочена към лизинговите дружества – Лизинг 2021. Целта на програмата е да се улесни достъпа на микро-, малките и средните предприятия до лизингови услуги чрез издаване на допълващи обезпечението гаранции. 

Схемата е насочена както към съществуващи, така и към стартиращи компании и предвижда лизингови сделки за закупуване на дългосрочни материални активи, транспортни средства и недвижими имоти.  

Минималният портфейл, който НГФ може да формира към едно лизингово дружество е 5 млн. лева, а максималният – 70 млн. лв., като гаранционният лимит към крайните лизингополучатели и свързаните с тях лица е до 750 хил. лв. 

Предвижда се схемата да стартира през м. юни, като до края на май Националният гаранционен фонд провежда процедура по избор на партньори. Крайният срок за предявяване на плащания по гаранционното споразумение ще бъде 31.12.2027 г. 

fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster